Fastighetsskötsel

 

 

Fastighetsskötsel

 

Som entreprenör och partner erbjuder vi dig som kund möjligheten till anpassade drift- och underhållstjänster för såväl större fastighetsbestånd som enskilda fastigheter.

 

Vi kan erbjuda dig allt från en specifik tjänst till ett komplett program med servicetjänster.

 

 

De servicetjänster som vi erbjuder är bl a följande:

 

Fastighetsskötsel:

 

Tillsyn och skötsel av fastighetens husbyggnader.

 

Fastighetsskötsel PLUS:

 

I vår plus tjänst ingår även teknisk rådgivning, mediakontroll - dvs kontroll av fastighetens förbrukning av värme, el, vatten & avlopp och sophämtning samt samordning av övriga leverantörer och entreprenörer för att uppnå kostnadseffektiv fastighetsdrift.

 

Markskötsel:

 

Tillsyn och skötsel av fastighetens mark - dvs trädgårdsskötsel och vinterväghållning.

 

Serviceanmälan:

 

Vi tar emot serviceanmälningar på överenskommen telefontid från våra uppdragsgivares hyresgäster eller bostadsrättshavare, dokumenterar dem och utför åtgärder enligt överenskommelse. Vi kan vidare upprätta och tillhandahålla rapporter enligt överenskommen rutin. Rapporter sammanställs och kan sedan lämnas veckovis, månadsvis eller årsvis.

 

Felavhjälpande underhåll:

 

Vi utför felavhjälpande underhåll - dvs de reparationer som uppkommer inom fastigheten. Med felavhjälpande underhåll avses således reparationer bl a inom bygg, el, vs, ventilation och lås.

 

Målning:

 

Målningsarbeten både utvändigt och invändigt - dvs fönster, fasader, trapphus, övriga allmänna utrymmen, lokaler, lägenheter mm.

 

 

 

 

 

Norra Oskarsgatan 107 57734 Hultsfred +46 70 731 30 43

Copyright @ All Rights Reserved